Specificaties zaden

Specificaties witlof zaden

Download hier het complete document met zaden specificaties.

Precisie

Precision is precisiezaad. Voor Precisie worden de strengste kwaliteitsnormen gehanteerd. Het zaad heeft een uniforme grootte en hoge kiemkracht.

Primed

Onder priming wordt verstaan een activering van het kiemproces met als doel de aldus behandelde zaden na uitzaai sneller en/of uniformer te doen opkomen. Tevens kan een gelijkmatiger gewas verkregen worden en is een nauwkeurigere timing voor onkruid-bestrijding mogelijk.

Minipil

Onder pilleren wordt verstaan het door middel van inhullen met vulstoffen veranderen van de vorm van het zaad met als hoofddoel het zaad beter verzaaibaar te maken. Tevens kunnen additionele stoffen worden toegevoegd. Bij witlof wordt vaak de zogenaamde minipil gebruikt. Deze pil heeft de fractie 1,8-2,2 mm.

Coating

Coating is een volledig dekkende gekleurde laag om het zaad. Dit verbetert de vindbaarheid van het zaad en maakt het zaad stofvrij. Aan de coating kunnen additionele stoffen worden toegevoegd.

Niet chemisch behandeld (NCB)

De NCB-coating betreft een niet chemische gekleurde laag om het zaad. NCB staat voor “niet chemisch behandeld” zaad. Deze coating heeft uitsluitend tot doel dat de verzaaibaarheid en de vindbaarheid van het zaad verbetert.

Fungicide (FU)

Fungicide coating is een dekkende filmcoating waarin een of meerdere fungiciden zijn opgenomen. Deze fungiciden beschermen het zaad tijdens de kieming tegen kiem- en bodemschimmels.

Insecticide (IC)

Insecticide coating is een dekkende filmcoating waarin een insecticide is opgenomen. De insecticide heeft een werking tegen een aantal bodeminsecten. Met gebruik van insecticide coating wordt een belangrijke reductie van gewasbeschermingsmiddelen verkregen.
De werkingsduur van insecticide coating is vergelijkbaar met de werkingsduur van granulaat (gerekend vanaf zaaien). Een herbehandeling in het vervolg van de teelt kan noodzakelijk zijn.

Overzicht zaadontsmetting witlof rassen

De omschrijving van het door Chicosem BV geleverde witlof zaad staat vermeld op de afleverbon en factuur.

CODEOMSCHRIJVINGBEHANDELINGWERKZAME STOF
PRNC-NNCPrecisie niet chemisch behandeldnvtgeen
CONC-NNCPrecisie coat niet chemisch behandeldNCBgeen
PRTR-PFU04Precisie prime ontsmetFUfludioxonil
COTR-NFU04Precisie FC-coatFUfludioxonil
COTR-NFI10Precisie IC-coatFU+ICfludioxonil, téfluthrine
COTR-PFU04Precisie prime FC coatFUfludioxonil
COTR-PFI10Precisie prime IC coatFU+ICfludioxonil, téfluthrine
MPTR-NFU04Minipil FC-coatFUfludioxonil
MPTR-NFI10Minipil IC-coatFU+ICfludioxonil, téfluthrine
MPTR-PFU04Minipil prime FC-coatFUfludioxonil
MPTR-PFI10Minipil prime IC-coatFU+ICfludioxonil, téfluthrine
De minimale aanbevolen normen van ESA voor cichorium intybus var foliosum

De minimale aanbevolen normen van ESA voor cichorium intybus var foliosum zijn:
kiemkracht precisiezaad = 85%
kiemkracht pillen = 85%

Deze productspecificaties zijn niet bedoeld als absolute minimumnormen voor levering. Als de kwaliteitstests van Chicosem (c.q. Hoquet/Endinor) een lager kwaliteitsniveau aangeven dan in deze specificaties wordt vermeld, zal Chicosem potentiële zaadgebruikers informeren. Deze mededeling is bedoeld om professionele zaadgebruikers te informeren over de kwaliteit die ze kunnen verwachten, zodat ze hun eigen beoordeling kunnen maken en kunnen beslissen of deze zaden aan hun eisen voldoen.

Chicosem maakt deel uit van de Chico-groep. Chicosem levert witlof zaden aan professionele witlof telers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicosem.nl
   Kvk: 14098765

PARTNERS

Chicosem maakt deel uit van de Chico-groep. Chicosem levert witlof zaden aan professionele witlof telers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicosem.nl
   Kvk: 14098765

PARTNERS