Safe Use Label

Veilig gebruik label

Download hier het complete document over het veilig gebruik label.

De bescherming van de geleverde zaden wordt uitgevoerd volgens een overeengekomen industrie-kwaliteitsnorm. Om uw eigen veiligheid en het milieu te beschermen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

Algemeen

Gebruik geen behandeld zaad voor menselijke of dierlijke consumptie of voor andere verwerking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Behandel verpakkingen met zaad voorzichtig. Vermijd contact met de huid en ademhalingswegen en draag beschermende kleding gedurende handelingen met het behandelde zaad en het schoonmaken van zaaiapparatuur. Was handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na het werk. Bedek of verwijder gemorst zaad. Houd behandelde zaden weg van oppervlaktewater.

Voor het zaaien

Vermijd blootstelling aan stof wanneer de zakken worden geopend, en bij het vullen of leegmaken van de zaaimachine. Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof uit de zaaizaadzak niet over in de zaaimachine. Behandel het reeds ontsmette zaaizaad niet met andere producten.

Bij het zaaien

Wanneer een pneumatische zaaimachine met vacuüm wordt gebruikt, moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde deflectoren. Zaai de aanbevolen hoeveelheid zaad. Om vogels en zoogdieren te beschermen moeten behandelde zaden volledig in de bodem worden ondergrwerktt, ook aan het begin en einde van de rij.

Na het zaaien

Laat geen lege zakken of behandelde zaden onbedekt achter in het milieu. Verwijder ze volgens de locaal geldende voorschriften. Zorg er voor dat restanten behandeld zaad weer in de originele zakken worden gedaan. Gebruik lege zaaizaadzakken niet voor andere doeleinden.

Chicosem maakt deel uit van de Chico-groep. Chicosem levert witlof zaden aan professionele witlof telers over de gehele wereld.

USEFUL LINKS

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicosem.nl
   Kvk: 14098765

PARTNERS

Chicosem maakt deel uit van de Chico-groep. Chicosem levert witlof zaden aan professionele witlof telers over de gehele wereld.

CONTACT DETAILS

    Julianastraat 4A
6065AM Montfort
   +31 (0) 475 549 004
   info@chicosem.nl
   Kvk: 14098765

PARTNERS