Chicosem

Specificaties witlofzaden

Overzicht productspecificaties en zaadontsmetting witlofrassen

De omschrijving van het door Chicosem BV geleverde witlofzaad staat vermeld op de afleverbon en factuur.

Description Code Priming Treatment (active ingredient)
Precision non chemically treated PRNC-NNC no none
Precision primed non chemically treated PRNC-NNC yes none
Precision primed fungicide PRTR-PFU01 yes thiram
Coating non chemically treated CONC-NNC07 no Sapphire seedcoating
Coating primed non chemically treated
CONC-NNC07 yes Sapphire seedcoating
Coating primed fungicide insecticide
COTR-PFI06 yes thiram, tefluthrine
Minipill primed fungicide insecticide MPTR-PFI06 yes thiram, téfluthrine

Precision
Precision is precisiezaad. Voor Precision worden de strengste kwaliteitsnormen gehanteerd. Het zaad heeft een uniforme grootte en hoge kiemkracht.

Primed
Onder priming wordt verstaan een activering van het kiemproces met als doel de aldus behandelde zaden na uitzaai sneller en/of uniformer te doen opkomen. Tevens kan een gelijkmatiger gewas verkregen worden en is een nauwkeurigere timing voor onkruid-bestrijding mogelijk.

Minipill
Onder pilleren wordt verstaan het door middel van inhullen met vulstoffen veranderen van de vorm van het zaad met als hoofddoel het zaad beter verzaaibaar te maken. Tevens kunnen additionele stoffen worden toegevoegd. Bij witlof wordt vaak de zogenaamde minipil gebruikt. deze pil heeft de fractie 1,8-2,2 mm

Coating
De coating is een dekkende meestal gekleurd laag die als een film om het zaad zit. Bij het coatingproces wordt een polymeer met diverse componenten gebruikt. Actieve stoffen kunnen worden toegevoegd aan de coating.

Treatments
Er worden fungiciden en/of insecticiden gebruikt als zaadbehandeling om de zaden te beschermen tegen ziekten en aantastingen. De actieve stioffen worden toegepast in de coating of minipill en deze middelen kunnen gebruikt worden om precisiezaden te ontsmetten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van nniet chemische behandelingen of behandelingen met biologische middelen.

  • Fungiciden beschermen het zaad tijdens de kieming tegen kiem- en bodemschimmels. De fungiciden zijn meestal opgenomen in de minipil of de coating. Precisiezaden kunnen ook behandeld worden met een fungicide.
  • Insecticiden hebben een werking tegen een aantal bodeminsecten. Met gebruik van insecticiden in de coating of de minipil wordt een belangrijke reductie van gewasbeschermingsmiddelen verkregen. De werkingsduur van insecticidecoating is vergelijkbaar met de werkingsduur van granulaat (gerekend vanaf zaaien). Een herbehandeling in het vervolg van de teelt kan noodzakelijk zijn.
  • Niet chemische of biologische middelen. Deze middelen kunnen toegepast worden in de NCB-coating. Deze zadedn mogen met ontheffing gebruikt worden in de biologische teelt.

Non Chemically Treated (NCT)
Non Chemically Treated zaad oftewel Niet Chemisch Behandeld (NCB) zaad is vrij van chemisch toevoegingen. 

Productspecificaties

De minimale nomen voor witlof zijn:
kiemkracht precisiezaad = 85% 
kiemkracht pillen = 85%