Chicosem

Niet-GGO

Een niet-GGO verklaring maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. U kunt deze verklaring onderstaand lezen. het gehele Global-Gap document vindt u bij "Global-Gap en witlof" onder het printer-icoontje.

Niet-GGO verklaring

Chicosem BV levert geen producten die als GMO aangeduid moeten worden. Alle zaden van rassen die aan de koper geleverd worden zijn verkregen zonder gebruik te maken van technieken van genetische modificatie die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen waarop Richtlijn 2001/18 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, van toepassing is. Aangezien niet uitgesloten kan worden dat in de zaadproductiegebieden ook de teelt van goedgekeurde GM planten door derden plaats vindt, is het niet mogelijk om in zijn totaliteit de toevallige aanwezigheid van GM materiaal te voorkomen en de garantie te geven dat de zaadpartijen waaruit deze levering bestaat, vrij zijn van enige sporen afkomstig van GM planten.

Het gebruik van CMS-hybriden

De gebruikte CMS-veredelingstechniek is vrijgesteld van de GMO richtlijn. CMS-hybriden vallen niet onder de definitie van genetisch gemodificeerde organismen. Volgens de private richtlijnen van biologische landbouw organisaties kan het gebruik van CMS-hybriden echter niet toegestaan zijn. In bijlage 1 van het Global-Gap document vindt u een rassenlijst met alle specificaties per ras.