Chicosem

Organische coating witlofzaden voor bioteelt

Omdat er bij de biologische telers in toenemende mate vraag bleek naar een niet chemische coating van witlofzaden heeft Chicosem in 2017 een blauwe coating geintroduceerd die is toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw. Het voordeel van deze blauwe coating is dat de zaden gemakkelijk zijn terug te vinden bij het zaaien en daardoor beter de juiste zaaidiepte bepaald kan worden.

Na de positieve ervaringen van vorig jaar willen we het aantal rassen dat in aanmerking komt voor coating uitbreiden naar de 5 meest gezaaide rassen voor bio: Atlas, Bingo, Baccara, First Lady, Vintor. Er moet natuurlijk wel weer voldoende interesse zijn. Al met al blijven het natuurlijk vrij geringe hoeveelheden. Wij vragen u daarom om uw wensen vóór 15 maart door te geven (info@chicosem.nl) zodat wij de coating in één batch kunnen uitvoeren. Bij latere zaadbestellingen en voor overzaaiingen zal er dus geen organisch gecoat zaad beschikbaar zijn.

We zien uw wensen graag tegemoet en mocht u niet kiezen voor de coating dan is het “precisie-onbehandeld” zaad ruim beschikbaar.