Chicosem

Witlofteelt: Safari tolerantie

   

Mont Blanc, Darling, Amazone, Princesse en Absolue zijn witlofhybriden voor de Nederlandse markt die ongevoelig zijn voor het herbicide triflusulfuron-methyl (Safari). U kunt de volledige dosering van 20 g/ha gebruiken ongeacht het ontwikkelingsstadium van de witlof. Toepassing van Safari en zeker met een volle dosering biedt grote voordelen omdat triflusulfuron-methyl een breed werkingsspectrum heeft.

Zeer goede werking tegen composieten en kruisbloemigen

Safari werkt voornamelijk tegen onkruiden uit de groep van de composieten en de kruisbloemigen. De werking is zeer goed tegen veelvoorkomende onkruiden als kamille, knopkruid, klein kruiskruid, perzikkruid, kleefkruid, herderstasje en zwarte nachtschade. Daarnaast heeft Safari een goede werking tegen probleemonkruiden als melkdistel, bingelkruid, hondspeterselie, papegaaiekruid en driedelig tandzaad.

Zie ook het complete onkruidspectrum van Safari.

Gebruik Safari onder ander bij Darling, Amazone, Princesse, Absolue, 

  • Toepassen op zeer jonge onkruiden in kiembladstadium.
  • Toepassing kan plaatsvinden ongeacht het ontwikkelingsstadium van de witlof. Chicosem adviseert 20 gram/ha (maximaal 30 gram/ha) per toepassing evt in combinatie met Legurame en/of Kerb.
  • Herhaling van de toepassing na 5-7 en eventueel na 10-14 dagen met 20 gram/ha.
  • Safari maakt de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij safaritolerante rassen zelfs in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan worden.
  • Let op: bij andere rassen zal bij deze doseringen zware groeiremming en mogelijk plantwegval optreden!

Let op bij toepassing in andere rassen

Werk bij toepassing in andere rasssen uitsluitend met lage doseringen in verband met gevoeligheid van witlof voor Safari. Bovendien is de werking bij deze lagere doseringen mogelijk niet optimaal. Safari kan zelfs bij lage doseringen in gevoelige rassen chlorose en (tijdelijke) groeiremming veroorzaken.
Gebruik bij gevoelige rassen dan ook niet meer dan ca 6 gram/ha bij de eerste toepassing in kiemlobfase van witlof. Herhaling van de toepassing na 5-7 dagen en eventueel na 10-14 dagen met 10-15 gram/ha is mogelijk.

Lees meer en download de uitgebreide documentatie (of klik op de pictogrammen):
safari-tolerantie-witlof-hoquet-chicosem.pdf (242.85 kb)


30a05cb3.jpg
e1380e71.jpg