Chicosem

Trekadvies: nov-dec

De vroegste percelen (zaai begin mei) kunnen bij voldoende rijpheid onder Nederlandse omstandigheden gerooid worden vanaf ca 20 september. Bij deze partijen is een koude bewaring (0-2 °C) van minimaal 14 dagen noodzakelijk. Tijdens deze vernalisatieperiode treedt bloeiinductie op waardoor de bloeistengel (pit) geactiveerd wordt. Dit proces is nodig om een goed gevormde vaste witlofkrop te laten groeien (=forceren).

Hoge starttemperaturen

De eerste partijen hebben naast de benodigde voorkoeling behoefte aan vrij hoge starttemperaturen om de pit verder te activeren. Het is belangrijk deze temperatuur in het begin van de trek te geven om de pit "los te stoken". Starttemperaturen voor het water van 20-22 °C zijn niet ongebruikelijk. Luchttemperatuur ligt doorgaans ca 2-3 °C lager. 

Houd eventueel de eerste dagen een hogere luchttemperatuur aan omdat het groeipunt bij de start vooral reageert op de luchttemperatuur. Start met ca 2,5 mmol/l ammonium in het voedingsschema. Let op met temperatuurstoten na 10 dagen. Een late activering van de pit veroorzaakt vaak open kroppen doordat de pit de krop "openduwt"

In het tweede deel van de trek kan de temperatuur naar behoefte verlaagd worden om de pit onder controle te houden. Verlaag dan ook het ammoniumniveau in de voedingsoplossing.

Zeer vroege rassen zijn soms rijper dan verwacht. Hierop moet tijdig geanticipeerd worden. Indien de pittemperatuur na ca 10 dagen al 1,5-2 °C boven de watertemperatuur uitstijgt, is dit een teken van gevorderde rijpheid. Te hoge trektemperaturen zullen open kroppen gaan veroorzaken. Om dit te voorkomen zal men in zo'n geval de watertemperatuur en het ammoniumniveau in de lopende trek eerder moeten verlagen en mogelijk de volgende rijen met lagere temperaturen moeten starten.

Behoudender starten in december

Naarmate de wortels langer in de koelcel zitten in december worden deze rijper en is minder warmte nodig om de pit los te stoken. Met behulp van pittemperatuurcontrole is redelijk in te schatten wanneer de rijpheid van de witlofwortels toeneemt. Bij rijpere pennen stijgt de pittemperatuur gemakkelijk boven de watertemperatuur uit. Bovendien zien we bij de vroege rassen dat deze de eerste 10 dagen open weggroeien (zie foto).

Starttemperaturen van het water liggen in december meestal op 19-20 °C. 
Verlaag de starttemperatuur verder en ga over op een vlakker schema als de vernalisatie volledig is en de kroppen de eerste 10 dagen open weggroeien. Een hogere eindtemperatuur geeft een betere sluiting en gladder lof. Zie ook Trekadvies: jan-feb