Chicosem

Trekadvies: jan-feb

In de meeste jaren zien we vanaf begin januari bij de voege OK-rassen een andere weggroei. Onder invloed van de koude bewaring zijn de wortels zover gevernaliseerd dat de kroppen gedurende de eerste 10 dagen in meer of mindere mate open weggroeien. Ten gevolge van deze vernalisatie groeit ook de pit gemakkelijkkelijker mee.

We hoeven nu niet meer te forceren, er is eerder sprake van "laten groeien": we starten met een lagere temperatuur omdat de pit toch wel meekomt en eindigen met een relatief hoge temperatuur om de sluiting te bevorderen.

Pas op voor indroging

Een optimale bewaring is zeer belangrijk. zorg dat de pennen die na nieuwjaar getrokken worden reeds in december onder nul gaan. In januari kan de temperatuur dan verder verlaagd worden naar ca -1 tot -2 C. Zorg voor goede bevochtiging van de wortels voordat deze onder nul gaan.

Zeker indien bij late rooiingen er sprake is van een forsere bladafrijping, zijn de wortels extra gevoelig voor indroging. Witlofpennen met een hoger drogestofgehalte (>25%) en relatief kale koppen zijn zeer gevoelig voor indroging. Zelfs een geringe indroging tijdens de bewaring geeft in zulke gevallen versnelde slijtage en ruwer lof. Zorg voor goede bevochtiging in de koelcel.

Calciumchloride

U kunt verschillende maatregelen treffen om de symptomen van ruwer lof te bestrijden.
Dompelen in calciumchloride is al decennia zeer effectief om een beginnende slijtage en vochttekort in de wortel op te heffen. We zien de laatste jaren steeds meer trekkers overgaan op dompelen in calciumchloride. Naast het opheffen van een vochttekort zorgt calciumchloride bovendien voor gladder en vaster lof wat meestal iets korter is. Zie ook het artikel: gebruik calciumchloride.

Indien de koppen erg kaal zijn, verlaag dan eventueel de bespuiting met calciumchloride over de koppen naar 30-50 g/l/m2 om zoutschade te voorkomen.  Zet de witlofpennen na het opzetten binnen 24 uur op water en bevochtig de pennen ook nog tijdens de trek (enkele malen per dag de eerste 7-10 dagen). 

Pas temperatuurregime aan

Chicosem adviseert om vanaf begin januari op een vlakker schema over te schakelen, dat wil zeggen: starten met een lagere temperatuur en vervolgens niet te veel zakken, zodat een vrij vlak temperatuurverloop ontstaat.

Starten met een watertemperatuur van 17/18 °C is in januari doorgaans voldoende (in februari (15/16 °C). Houd de luchttemperatuur maximaal 1-1,5 °C onder de watertemperatuur en verlaag de windsnelheid. Probeer op deze wijze een vlak temperatuurverloop te creeren. Indien toch de temperatuur verlaagd moet worden, probeer dan vooral over het water te koelen. Het lof trekt helemaal strak als tegen het einde van de trek de luchttemperatuur nog wat oploopt.

Verlaag in het voedingsschema het ammonium-niveau naar maximaal 1,8 mmol/l bij de start van de trek. In de tweede helft van de trek dit niveau verder verlagen naar ca 1,0 mmol/l.
Streef naar een trekduur van niet meer dan 21 dagen.


2006 022-atlas.jpg