Chicosem

Teelt- en trekinformatie

Op deze pagina's vindt u informatie met betrekking tot de teelt en trek van witlof. Aspecten die van belang zijn met betrekking tot de Chicosem witlof rassen krijgen daarbij extra aandacht.

Wortelteelt van evident belang

Een geslaagde teelt begint met een goede wortel. We moeten daarom streven naar een uniforme partij witlofpennen met een maat die aansluit bij het teeltdoel. Ook op inhoud kan sturing plaatsvinden om een optimale wortel te telen. De periode rondom het zaaien is in de wortelteelt dan ook een cruciale periode.

Continu bijsturen tijdens trek

Hoewel de potentie van een wortelpartij op het veld bepaald is kan tijdens de koelfase en de trekperiode nog veel fout gaan. Om de kwaliteit van de met veel zorg geteelde wortel te behouden is een optimale bewaring essentieel. Tijdens de trek is afhankelijk van de te trekken partij bijsturen vaak noodzakelijk. Om de groei van het witlof optimaal te laten verlopen zal men constant aanpassingen moeten doorvoeren op het gebied van klimaat en voeding.


Afbeelding 178.jpg
trekbakken.jpg