Chicosem

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CHICOSEM B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals opgesteld door CHICOSEM B.V. en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg, op 2 april 2014 onder nummer 14098765. Hiermede komen alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden te vervallen.

Download het volledige document als printversie:

algemvoorwchicosem2014.pdf (80.21 kb)